Dakisolatie

Voor een aangenaam en gezond klimaat binnenshuis is het isoleren van het dak essentieel. Bij Martien Geeven B.V. werken we grofweg met drie verschillende soorten dakisolatie; warm dak, koud dak en omgekeerd dak.

Isoleren bovenop het dakbeschot: Warm Dak

Isoleren onder het dakbeschot: Koud Dak

Isoleren bovenop de dakbedekking: Omgekeerd Dak

Vragen?

Heeft u vragen over uw dak, of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende offerte? Neem gerust contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Warm dak

Een warm dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht (boven beton, of balklagen en dakbeschot). De waterkerende laag (de dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie.
Een “warm” of “koud” dak heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot, een “omgekeerd dak” heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van de dakbedekking (bijvoorbeeld dakpannen).

Het warme dak is de meest voorkomende methode van dakisolatie (vooral bij platte daken) en bouwfysisch ook het meest veilig. Er zijn weinig dakdoorvoeren en dus ook weinig doorbrekingen van de isolatielaag.

Enkele aandachtspunten zijn:

  • een luchtdichte aansluiting boven de isolatielaag
  • vermeden moet worden dat zich onder de dampremmer en vooral tussen dampremmer en dakbedekking vocht ophoopt (denk ook aan regen tijdens de bouw)

Koud dak

Een koud dak is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich direct bovenop de dragende constructie. De dragende constructie bevindt zich dus aan de koude zijde van de isolatie.
Een “koud” of “warm dak” heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van het dakbeschot; een “omgekeerd dak” heeft te maken met de locatie van de isolatie ten opzichte van de dakbedekking (bijvoorbeeld dakpannen).

Koude en omgekeerde daken komen vrijwel uitsluitend voor in oudere bestaande bouw.

Een dergelijke constructieopbouw is weliswaar geventileerd, maar wordt bouwfysisch afgeraden in verband met de condensatieproblemen zoals het rotten van de dakvloer doordat er condensatie in de isolatielaag optreedt en het ingesloten vocht niet meer uit de constructie kan.

Enkele aandachtspunten zijn:

  • De dampremmende laag aan de binnenzijde van een koud dak wordt vaak onderbroken (elektrische leidingen e.d.) en kan snel beschadigen
  • Ook de noodzaak tot ventilatie is risicovol: bij onhandige verbouwingen kan de isolatielaag te hoog worden doorgezet waardoor bijna geen ventilatie meer mogelijk is en condensatie zal optreden
  • Een koud dak vergt meer arbeid
  • Bij herstelwerkzaamheden e.d. dient erop gelet te worden dat er geen (regen)water in het niet afgedekte koude dak kan treden

Omgekeerd dak

Een omgekeerd dak is een dakconstructie waarbij de isolatielaag op de waterkerende laag is aangebracht. Het is een bijzondere vorm van een warm dak. Deze constructie dient altijd geballast te worden. Omgekeerde daken komt men tegen bij o.a. dakterrassen en parkeerdaken. Geschikte isolatie voor het omgekeerd daksysteem is harde XPS (geëxtrudeerd polystyreen, hardschuim), omdat vocht van buiten bij de thermische isolatie zal komen.

Koude en omgekeerde daken komen vrijwel uitsluitend voor in oudere bestaande bouw.

Bouwfysisch is een omgekeerd dak een betrekkelijk veilig dak. Het dampscherm en de dakbedekking (de waterdichte laag) vallen bij een omgekeerd dak samen: de “dakbedekking”; hierdoor wordt inwendige condensatie in beginsel vermeden.

Enkele aandachtspunten zijn:

  • Inwendige condensatie kan toch optreden indien de isolatielaag nat wordt en langdurig nat blijft (bij een warm dak is die kans geringer omdat de dakbedekking eigenlijk waterdicht is  of in ieder geval hoort te zijn); bij een slecht afschot kan water in de isolatielaag treden en er kan condensatie optreden omdat de onderzijde van de isolatielaag even warm is als binnenshuis; vochtig isolatiemateriaal isoleert overigens slechter dan droog isolatiemateriaal (er vormt zich een geringe variant van een koudebrug)
  • Bij toepassen van eenzandcementlaag in de dakopbouw kan bij lekkage moeilijk de exacte   locatie van het lekkende punt herleid worden.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details