Groendaken

Een groendak is de term voor een dakbedekking waarop een plantaardige laag is aangebracht, d.w.z. een laag die hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het groene karakter varieert van sedum en grassen tot een geaccidenteerde daktuin met struiken en bomen. Het “groen” van het groendak heeft betrekking op de organische dakbedekking, de natuurlijke begroeiing en dus niet zozeer op de kleur van de gebruikte vegetatie.

Duurzaam

Door het aanleggen van een groendak verlengt u de levensduur van uw dak.

Esthetisch

Een groendak is een fraai gezicht!

Goed voor Milieu

Een groendak zorgt voor uitstekende isolatie, dat is goed voor het milieu.

Vragen?

Heeft u vragen over uw dak, of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende offerte? Neem gerust contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Groen dak aanleggen

Het aanleggen van een groendak is specialistisch werk, er dienen uiteraard extra maatregelen genomen te zijn i.v.m. onder meer:

 • drainage d.w.z. waterafvoer als er teveel water is; ook moet er toch enig afschot zijn om het water goed af te voeren (minimaal ca. 20 mm/m)
 • eventueel wateraanvoer t.b.v. de planten; bij lange periodes van droogte heeft het groendak eigenlijk extra water nodig (wil het “groen” blijven); wellicht is een speciale water retentielaag voldoende
 • toepassen van de juiste waterdichte, wortelbestendige laag; een slechte afdichtingslaag die na een aantal jaren niet meer waterdicht is, geeft lekkages en vervanging van deze laag is kostbaar
 • penetratie van de dakbedekking door de wortels en rizomen (wortelstokken); toepassen van o.m. antiworteldoek
  gebruik van het juiste substraat, afschuiven van de aarde bij hellende daken (aanbrengen verankeringsmat)
 • hoger gewicht op het dak, vooral bij intensieve groendaken,
  verdiepte hemelwaterafvoerputjes om geen stilstaand water op dak te krijgen
 • bovenzijde dakrand (deklijst) minimaal 12 cm boven het groendak, tegen inwateren door capillaire werking en tegen van het dak waaien van water en materiaal
 • een probleem vormt de toegangsdeur tot een groendak, de afstand tussen vloerpeil en buitenpeil mag maximaal 2 cm zijn, dus dient er bijvoorbeeld een roostergoot met afvoer aan de buitenzijde van de deuropening aangebracht te worden
 • eventueel plaatsen van een lekkagedetectiesysteem dat bij een lekkage vroegtijdig alarmeert en soms zelfs het lek lokaliseert

Enkele voordelen van groendaken:

 • Duurzaam en esthetisch mooiere uitstraling van het dak
 • ’s Zomers verlaging van de temperatuur van het dak (energiebesparing door minder noodzakelijke koeling)
 • Een groen gebied; een miniatuur “parkje” voor recreatie
 • Verbetering van de luchtkwaliteit door afvang van fijnstof
 • Minder kans op windschade door afwaaien van de dakbedekking
 • Buffering van water; bij normale regen zorgt een begroeid dak al snel voor afname van hemelwaterafvoer naar de riolering en de zuivering; maar om extreme buien te verwerken moet de waterberging veel groter zijn dan bij de huidige groene daken gebruikelijk is en moet de berging geleidelijk (gestuurd) leeglopen (de mate van buffering van het groendak is afhankelijk van soort en dikte van het substraat, de drainagelaag, de soort en omvang van de beplanting)

Enkele nadelen van groendaken:

 • Meerkosten voor aanleg (bij bestaande bouw ook onderzoek of het dak voldoende draagkracht heeft, dus constructief/bouwkundig kan voldoen)
 • Onderhoud van het groendak (eventuele bevloeiing of besproeiing, al of niet computergestuurd; vervangen beplanting; verwijderen ongewenste vegetatie; herstellen windschade van de beplanting bij stormen)
 • Mocht er lekkage optreden, dan is het moeilijk na te gaan waar de bron is van die lekkage
 • De locatie van de noodoverlopen is moeilijker te bepalen

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details